لیست محصولات این تولید کننده شیله

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  این سنسور به منظور روشنایی راه پله ها و پارکینگ ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. با ورود افراد و قرارگیری آنها در میدان دید سنسور به طور خودکار عنصر روشنایی مکان روشن شده و پس از گذشت زمان مشخص از پیش تنظیم شده خاموش می شود. سنسور SC 05K شیله علاوه بر قیمت مناسب باعث صرفه جویی در مصرف برق نیز می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  این سنسور به منظور روشنایی راه پله ها و پارکینگ ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. با ورود افراد و قرارگیری آنها در میدان دید سنسور به طور خودکار عنصر روشنایی مکان روشن شده و پس از گذشت زمان مشخص از پیش تنظیم شده خاموش می شود. سنسور SC05CA شیله علاوه بر قیمت مناسب باعث صرفه جویی در مصرف برق نیز می شود.

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  چراغ های سقفی در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشد. پنل SMD مربع روکار شیله ۱۸ وات در سه رنگ آفتابی، مهتابی و یخی تولید می شود. ابعاد این محصول ۲۱×21 سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم، عمر بالا است.

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  چراغ های سقفی در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشد. پنل SMD مربع روکار شیله 24 وات در سه رنگ آفتابی، مهتابی و یخی تولید می شود. ابعاد این محصول ۲8×28 سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم، عمر بالا است.

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  چراغ های سقفی در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشد. پنل SMD گرد روکار شیله ۱۸ وات در سه رنگ آفتابی، مهتابی و یخی تولید می شود. قطر بیرونی این محصول ۲۱ سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم، عمر بالا است.

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  چراغ های سقفی در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشد. پنل SMD گرد روکار شیله 24 وات در سه رنگ آفتابی، مهتابی و یخی تولید می شود. قطر بیرونی این محصول 28 سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم، عمر بالا است.

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  این پنل ها در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشند. پنل SMD شیشه ای گرد شیله 12 وات در دو رنگ آفتابی و مهتابی تولید می شود. قطر بیرونی این محصول 16 سانتی متر و قطر برش آن 12 سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم و...

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  این پنل ها در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشند. پنل SMD شیشه ای گرد شیله 18 وات در دو رنگ آفتابی و مهتابی تولید می شود. قطر بیرونی این محصول 2۰ سانتی متر و قطر برش آن 16 سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم و...

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  این پنل ها در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشند. پنل SMD شیشه ای گرد شیله 24 وات در دو رنگ آفتابی و مهتابی تولید می شود. قطر بیرونی این محصول 24 سانتی متر و قطر برش آن 19.5 سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم...

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  این پنل ها در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشند. پنل SMD شیشه ای گرد شیله 6 وات در دو رنگ آفتابی و مهتابی تولید می شود. قطر بیرونی این محصول 1۰ سانتی متر و قطر برش آن 7 سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم و...

 • تاریخ بروزرسانی : 1399-01-22

  این پنل ها در ادارات، منازل و اماکن عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. چراغ های سقفی و لوسترها در کنار هم زیبایی و هارمونی خاصی را به محیط می بخشند. پنل SMD شیشه ای گرد شیله 7 وات در دو رنگ آفتابی و مهتابی تولید می شود. قطر بیرونی این محصول 11 سانتی متر و قطر برش آن 8 سانتی متر می باشد. از ویژگی های این محصول استفاده از تکنولوژی SMD، نور مناسب، مصرف کم و...

شاخه‌ها